Bestemmelser om barneidrett

Print Friendly, PDF & Email
PunktBestemmelse
1Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn fram til og med 12 år.
2Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling og i en opplæring og innføring i flere idretter.
3Konkurranser i barneidretten må organiseres som en intregrert del av idrettsopplæringen med en progresjon og utvikling som er tilpasset denne. Særidrettene må samarbeide om konkurranseopplegg i tråd med dette. Konkurransene skal brukes som en motivasjonsfaktor i idrettsopplæringen og må tilrettelegges slik at alle barn har anledning til å delta. Barn under ti år kan bare delta i konkurranser i Idrettslaget eller i lokalmiljøet.

Stiftet 1917