Utmerkelser

Æresmedlemskap
Som lagets æresmedlem kan årsmøtet innvotere personer som i særlig grad har gjort seg fortjent av laget, eller andre som laget på denne måte vil hedre.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Æresmedlemmer i Brønnøysund Idrettslag.

Hederstegn
Hederstegn gis til medlemmer i laget som har gjort seg særlig fortjent til dette.

De har gjennom flere år tatt på seg omfattende oppgaver innen laget, og utført disse med entusiasme og dyktighet uten å for dette ha mottatt økonomisk vederlag.
De har arbeidet for idrettens og lagets fremme og har arbeidet for at idrettslaget skal stå sterkt i lokalsamfunnet, og har vært med på å verve nye medlemmer og nye idrettsledere.

Med hederstegnet følger diplom.
Utdeling av hedersbevisninger skjer på lagets årsmøte.

Hederstegn i Brønnøysund Idrettslag.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917