Organisasjon

Brønnøysund Idrettslag er en frivillig organisasjon, organisert under Norges Idrettsforbund.

Idrettslaget er organisert med et felles hovedstyre for hele idrettslaget (Hovedlaget).
Arbeidsutvalget fungerer som hovedstyrets sekretariat. Idrettslagets avdelinger/grupper har i tillegg egne styrer og/eller tillitsvalgte.

Hovedstyret (Hovedlaget)
Hovedstyret består av idrettlagets leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt alle ledere for avdelingene/gruppene i laget.

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av idrettslagets leder, nestleder, kasserer,  sekretær og vara.
Arbeidsutvalgets ivaretar praktiske oppgaver fra hovedstyret, og forbereder møter i Hovedstyret.

Grupper (Avdelinger)
Laget er organisert med avdelinger/grupper, innen forskjellige idrettsgrener. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner og/eller av valgte styrer.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917