Vil du støtte Brønnøysund idrettslags arbeid med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt Svarthopen og Klubben?

Gi gjerne et bidrag til Vippsnummer: 107142