Spleis på vedlikehold av turstier

Det er opprettet en Spleis på Brønnøysund IL’s arbeid med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt flyplassen og Klubben.

Pengene som samles inn skal brukes til innkjøp av grus, matter, rør og annet material som trengs for å utbedre og vedlikeholde turstiene.

Vil du støtte Brønnøysund ILs arbeid med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt Klubben og flyplassen? Bli med på Spleis.

Klubben og områdene rundt er en naturperle i nærmiljøet og flotte for turer og aktiviteter for liten og stor. Turstiene er mye brukt, særlig i disse koronatider.

Et av helsemyndighetenes tips for koronahverdagen er å gå en tur utendørs. Gode turområder som er lett tilgjengelige for oss er da veldig viktig.

Brønnøysund IL har derfor satt i gang med en dugnad for å utbedre og vedlikeholde turstiene. Det gruses, grøftes, dreneres og løftes stein i god dugnadsånd for tiden. Man er allerede i gang med å utbedre stien til Breivika (nordenden av flyplassen), og arbeidet fortsetter utover våren.

Print Friendly, PDF & Email