SINUS støtter BIL’s arbeid med turstier

SINUS har gitt kr. 15 000 til BILs utbedring av turstiene!

SINUS støtter med dette arbeidet med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt flyplassen og Klubben.

Støtte og velvilje fra lokale bedrifter er viktig i dette arbeidet.

BIL takker også for alle bidrag som har kommet inn til nå. Dere er fantastiske!

Spleisen pågår enda. Hvis du ønsker å gi et bidrag, så klikk på lenken: https://www.spleis.no/project/106031

Print Friendly, PDF & Email