Medlem i flere idrettslag

Medlem i andre / flere Idrettslag (jfr. vedtak AMU 8.2.2010 sak 26/10):
Barn til og med 12 år, som sokner til annet idrettslag (Tjalg, STIL osv.) trenger ikke å betale medlemsavgift til BIL. Man må uansett betale treningsavgift til særgrupper man er med i, i BIL.

Eksempel:
Sokner utøveren til Sport Torghatten IL og betaler medlemsavgift der, slipper medlemmet å betale medlemsavgift til BIL (men betaler altså dette til STIL). Deltar utøveren i håndball og svømming i BIL, må deltageren betale treningsavgift til håndball og svømming i BIL.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917