Medlemsavgift for tillitsvalgte

Medlemsavgift for trenere / tillitsvalgte i BIL (jfr. vedtak AMU 8.2.2010 sak 23/10):
Personer som ikke er aktive utøvere i BIL, men som er trenere og/eller tillitsvalgte, vil bli registrert som aktive medlemmer i medlemsregisteret, og må betale medlemsavgift.

Særgrupper i BIL kan selv bestemme om gruppen evt. skal betale for disse medlemmene.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917