Aktiv medlem

Print Friendly, PDF & Email

NIF’ definisjon på Aktive medlemmer
Aktive medlemmer er de av idrettslagets medlemmer som driver med konkurranse, mosjon eller trener/leder eller har andre verv i idrettslaget som er knyttet til en gren eller idrett. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer.
Aktive medlemmer brukes for å finne ut hvor mange personer som er aktiv innen en idrett eller gren og som «hører» til et særforbund som organiserer idretten eller grenen.

NIF’s definisjoner og informasjon.

Stiftet 1917