Aktiv medlem

NIF’ definisjon på Aktive medlemmer
Aktive medlemmer er de av idrettslagets medlemmer som driver med konkurranse, mosjon eller trener/leder eller har andre verv i idrettslaget som er knyttet til en gren eller idrett. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer.
Aktive medlemmer brukes for å finne ut hvor mange personer som er aktiv innen en idrett eller gren og som «hører» til et særforbund som organiserer idretten eller grenen.

NIF’s definisjoner og informasjon.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917