Om medlemskap

For å være med på aktiviteter i Brønnøysund IL, må man være medlem av idrettslaget, og ha betalt medlemskontingent (og treningsavgift).

Brønnøysund IL kan støtte økonomisk når det er nødvendig, slik at flest mulig av de som ønsker det, får være med på aktiviteter i idrettslaget.

 

Mer om medlemskap i Brønnøysund Idrettslag

  • Medlemskapbestemmelser er nedfelt i lagets vedtekter.
  • Norges idrettsforbunds definisjoner og informasjon om medlemmer finnes her.
  • Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Evt. spørsmål knyttet til medlemskap i BIL kan sendes til medlem@bilidrett.no.

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917