Kontakt

RolleNavne-postMobil
LederAina Melsteinaina@melstein.net
post@bilidrett.no
41517360
KassererAnne-Karoline Solbakk Pedersenanne-karoline_pedersen@hotmail.com
SekretærUnn Elisabet Hestvikunnhestvik@yahoo.no97565561
StyremedlemArne Robert Hartvigsenarnrob01@online.no48141236
StyremedlemMaria Lund
ProsjektlederEspen Slotvikespen.slotvik@digdir.no90118877