Fakturering av Medlem- og Treningsavgift

Print Friendly, PDF & Email

På denne siden finnes svar på ofte stilte spørsmål ifbm. idrettslagets utsendelse av fakturaer for medlem- og treningsavift.

Idrettslaget sender ut medlem- og treningsavgift puljevis, pr. idrettsgren (fotball, svømming, håndball osv.), og derfor får ikke alle faktura samtidig. Se fakturaplan nederst på siden.

Faktura sendes på e-post til de som er registrert med dette i sin personlige profil. Profilen kan du endre på Min Idrett.
De som ikke er registrert med e-post, skal ha fått utdelt faktura fra sin trener. Ta kontakt om du ikke har fått faktura.

Ihht. lagets vedtekter må man være medlem av idrettslaget, og ha betalt medlemskontingent (og treningsavgift) for å delta på aktiviteter i gruppene. De to fakturaene sendes derfor samtidig til registrerte medlemmer.

For spørsmål vedrørende bruken av Min idrett, kontakt Idrettens Support.NIFLogowiki

For spørsmål vedrørende medlemsskap i Brønnøysund IL, send e-post til medlem@bilidrett.no.

SpørsmålSvar
Jeg finner ikke brukernavn/passord til MinIdrettNB Viktig! Ikke opprett ny bruker i MinIdrett, om du har fått tilsendt faktura!
Denne er registrert på en eksisterende profil på deg.
Prøv evt. "Glemt brukernavn/passord?"

Hvis ikke kontakt support:
NIFLogowiki
Tilsendt e-post har ingen faktura vedlagt.Dette kan skyldes at du er fritatt for avgift (f. eks. Æresmedlem).
Jeg har fått flere e-poster med fakturaer.Dersom fakturamottaker er under 18 år og det er knyttet opp foresatte (i MinIdrett), vil både medlemmet og foresatte motta varsel om betalingskravet som er lagt til i Min idrett.

e-post m/faktura sendes til e-post adressen som er registrert på profilen i Min Idrett.

Dersom f. eks. mor, far og barn har samme e-post adresse på sine profiler, vil fakturaene komme til den samme adressen.
Jeg har fått ganske mange e-poster med fakturaer.Både treningsavgifter og klubbens medlemsavgift sendes til adressen som er registrert på medlemmets profil.

NB! Åpne e-post vedleggene og sjekk hva faktura gjelder. Dersom fakturaer har like KID nummer, betale kun en.
Jeg er foresatt til barn under 18 år men finner ikke faktura til barn på min profil i MinIdrett.Dette skyldes at barn ikke er knyttet opp mot foresatt i Min Idrett. Logg inn og knytt opp barn.
Jeg har fått tilsendt faktura, men har ikke deltatt på noen aktiviteter i år.Send beskjed til medlem@bilidrett.no, så slipper du å få purringer og nye fakturaer.
Må jeg betale medlemsavgift i tillegg til treningsavgift?Ja, medlemsavgift er obligatorisk og må betales før treningsavgift er gyldig. Uten betalt medlemsavgift kan man ikke delta i noen aktiviteter i idrettslaget.
Jeg har fått dobbelt opp med fakturaer (med ulike kid nr.).Det kan skyldes at du er registrert som dublett i medlemsregisteret, og har to eller flere profiler, og alle er fakturert. Send e-post til medlem@bilidrett.no.
Jeg har ikke mottatt faktura, men har deltatt på aktiviteter i år.Send e-post til medlem@bilidrett.no.

Fakturering 2015

DatoGruppeMedlemsavgiftTreningsavgift
9.5.15SvømmingXX
8.6.15FotballXX
Innebandy
22.10.15HåndballXX
Badminton
BIFF
Friidrett
Idrettsskola

Stiftet 1917