Kategoriarkiv: Arkiv

Ny gruppe i BIL – Triathlon

10.mars ble årsmøte for 2014 avholdt. Der ble det vedtatt å godkjenne en søknad om å bli tatt opp i Brønnøysund idrettslag.

BIL kan nå skryte av å ha en egen triathlon-gruppe.
Ta kontakt med leder Hanne Reppen dersom du lurer på om dette er noe for deg.

Årsmøte i BIL

Torsdag 10.mars klokken 19.00 er det duket for årsmøte i idrettslagets hus, Klubbhuset. 

Saksliste:

 • Velkommen
 • Konstituering
  • Godkjenning av dagsorden og innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 • Anette Nybø fra kretsen informerer om trender innenfor organisering
 • Runa Møller Tangstad forteller om erfaringer med Young Active
 • Årsmelding
 • Regnskap 2015
 • Budsjett 2016, arbeidsutvalget
 • Matpause hvor det serveres pizza og brus, kake og kaffe
 • Banksjef Øyvind Løvdahl fra Sparebank1 forteller om bakgrunn og verdigrunnlag for bankens samarbeid med idrettslaget
 • Solveig Lomsdal orienterer kort om arbeidet i BIFF
 • Beslutningssak: Forslag til endring av vedtekter i tråd med NIFs krav
 • Orienteringssaker, ny klesavtale, felles profil
 • Valg
  • Styremedlemmer
  • Revisorer
  • Representant til BIR
  • Valgkomite
  • Utmerkelser
  • Eventuelt
 • Avslutning

Velkommen til årsmøte.