Bli Medlem (Min idrett)

Bli medlem i Brønnøysund Idrettslag

Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi anbefaler nye medlemmer å se de to opplæringsvideoene under, som forklarer (1) hvordan nye medlemmer registrerer seg, og deretter (2) betaler via NIF-portalen «Min Idrett».

En kan også betale medlemskontingent på tilsendt KID-giro via e-post, men dette vises ikke i denne veiledningen.

http://www.youtube.com/watch?v=e_u2tHtdYAA Ny klubbmedlem/bruker via Mindrett:
http://www.youtube.com/watch?v=IkI66myXu5w Betaling av medlemskontingent via MinIdrett:

Print Friendly, PDF & Email

Stiftet 1917