Årsmøtet i Brønnøysund idrettslag avholdes tirsdag 19. mars
Tid: kl. 20.00-22.00
Sted: Klubbhuset

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende (post@bilidrett.no) innen 3. mars kl. 18.00