DB+

Info

Klesavtale Brønnøysund Idrettslag

Overtrekksdrakter kan bestilles på Sport 1.

BIL sponser deler av kostnad, slik at egenandel for medlem blir slik:

  • Barn: kr. 400,-
  • Voksne: kr. 500,-

Støtt BIL sitt vedlikehold av turstier

Vil du støtte Brønnøysund idrettslags arbeid med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt Svarthopen og Klubben?

Gi gjerne et bidrag til Vippsnummer: 107142

Idrettens digitale fellestjenester

Min idrett

 

 

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystem.

KlubbAdmin

 

 KlubbAdmin er idrettens eget medlemssystem.

Idrettens digitale fellestjenester

 

Norges Idrettsforbunds digitale fellestjenester utvikles kontinuerlig i takt med idrettens behov.