DB+

Info

Klesavtale Brønnøysund Idrettslag

Overtrekksdrakter kan bestilles på Sport 1.

BIL sponser deler av kostnad, slik at egenandel for medlem blir slik:

  • Barn: kr. 400,-
  • Voksne: kr. 500,-

Støtt BIL sitt vedlikehold av turstier

Vil du støtte Brønnøysund idrettslags arbeid med å utbedre og vedlikeholde turstiene rundt Svarthopen og Klubben?

Gi gjerne et bidrag til Vippsnummer: 107142

Idrettens digitale fellestjenester

Idrettens digitale fellestjenester

 

Norges Idrettsforbunds digitale fellestjenester utvikles kontinuerlig i takt med idrettens behov.

 

Min idrett

 

 

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystem.

KlubbAdmin

 

 

KlubbAdmin er idrettens eget medlemssystem.