Årsmøte 16. mars klokken 19.00

 

Klubbhuset 16. mars 2017, 19:00-21:00

 

SAKSLISTE

 1. Velkommen
 2.  Konstituering
  • Godkjenning av dagsorden og innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 3.  Årsmelding
 4. . Regnskap 2016
 5.  Budsjett 2017
 6.  Presentasjon av nye planer for flerbrukshall; Torghatten arena

7. Matpause Pizza og brus, kake og kaffe

8. Presentasjon av ny undergruppe i idrettslaget; Styrkeløft
9. 100-årsjubileum, planer for markering av dagen
10. Nytt på anleggsfronten siste år
11. Valg
a. Styremedlemmer
b. Revisorer
c. Representant til BIR
d. Valgkomite

12. Utmerkelser
• Idrettsstipend
• Hederstegn
• Innsatspokal
• Æresmedlem

13. Eventuelt
Avslutning

Stiftet 1917