Bli Medlem (Min idrett)

Lenke: https://minidrett.nif.no/

Vi anbefaler nye medlemmer å se opplæringsvideoene under, som forklarer (1) hvordan man oppretter ny bruker i Min Idrett, (2) hvordan nye medlemmer registrerer seg i klubben, og (3) hvordan betale avgifter via NIF-portalen "Min Idrett".

NB! Dersom man har mottatt faktura fra idrettslaget er man allerede registrert i medlemsregisteret / Min Idrett, og skal da ikke opprette ny bruker.

Medlemskontingent sendt på e-post  til medlemmer kan også betales i nettbanken (NB! med kid), noe som koster klubben mer i gebyrer.

Ny bruker via Mindrett:
Ny klubbmedlem/bruker via Mindrett:
Betaling av medlemskontingent via MinIdrett:

Stiftet 1917