Årsmøte 16. mars klokken 19.00

 

Klubbhuset 16. mars 2017, 19:00-21:00

 

SAKSLISTE

 1. Velkommen
 2.  Konstituering
  • Godkjenning av dagsorden og innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll
 3.  Årsmelding
 4. . Regnskap 2016
 5.  Budsjett 2017
 6.  Presentasjon av nye planer for flerbrukshall; Torghatten arena

7. Matpause Pizza og brus, kake og kaffe

8. Presentasjon av ny undergruppe i idrettslaget; Styrkeløft
9. 100-årsjubileum, planer for markering av dagen
10. Nytt på anleggsfronten siste år
11. Valg
a. Styremedlemmer
b. Revisorer
c. Representant til BIR
d. Valgkomite

12. Utmerkelser
• Idrettsstipend
• Hederstegn
• Innsatspokal
• Æresmedlem

13. Eventuelt
Avslutning

«Min Idrett»-appen

Norges Idrettsforbund (NIF) ønsker å gjøre det enda enklere for medlemmer og foresatte å administrere deltagelse i idretten,  og anbefaler blant annet Appen «Min idrett», som kan installeres både på iOS og Android.

Appen lar deg raskt og enkelt ordne med blant annet påmeldinger, betalinger og lisenser, og administrasjon av egne barn sine profiler i klubben(e) man er med i.

Min idrett gir deg tilgang til alt dette:

 • Terminliste, påmelding og betaling til arrangement
 • Online betaling av medlemskontingent, aktivitetsavgifter og annet fra KlubbAdmin (klubbens system for administrasjon av medlemmer)
 • Online betaling av lisens og oppgradering av lisens
 • Nedlasting av Medlemskort og Lisenskort
 • Søke medlemskap i klubb
 • Tilgang på familiemedlemmers profil
 • Kalendervisning

Last ned appen her:

App Store

Google Play

Stiftet 1917